top of page

Dreamy m-LEARNING PROJESİ

Eurostat  2017 verilerine göre 2014 yılında düşük eğitim seviyesindeki yetişkinlerin %35’i yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesi altındadır. Kadınların karşılaştıkları engeller onların tüm yaşam alanlarına tam katılımdan dışlanmalarına yol açar.  Bu nedenle düşük eğitimli kadınların yoksulluk ve sosyal dışlanma içerisinde yaşaması erkeklere göre daha olasıdır.Diğer sebeplerin yanısıra, gerçek şu ki ev işleri ve bakıcılık görevlerinin çoğunlukla kadınların üzerine düşmesi nedeniyle çoğu işsiz ya da atıl, düşük ücretli işlerde, istemeyerek yarım-gün işlerde ya da düşük iş güvenliği olan yerlerde çalışmaktadır.

Çalışan ya da çalışmayan düşük eğitimli kadınların çoğu el işi ile uğraşmakta. El işi ürünler günümüzde müşterilerin gözünde daha değerlenmekte olmasına rağmen, kadınların çoğu ürünlerinin gerçek değerinin ya da ürünlerinden ticari olarak nasıl yararlanacaklarının farkında değiller.Bu kadınların çok azı, böyle değerli yetenekleri sayesinde düzenli gelir elde etme imkanı bulmaktadır.Bu elişleri bazen aile yararına ve bazen de çoğunluğu yerel pazarlardaki yerel müşterilere ve komşulara gelir elde etmek amacıyla satılmaktadır.Dolayısıyla kadınların kullanmadıkları ya da ekonomik ve akıllıca yeterli şekilde kullanmayan yetenekleri mevcuttur.

Bu tespit  ışığında el işlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yetişkin eğitimi yoluyla onlara yol gösterecek kapsamlı  bir program ile geliştirilebilir. Bununla ilgili olarak, son yıllarda yetişkin eğitimi alanında mobil öğrenme gündeme gelmiştir.Mobil cihazlar, yetişkin öğrenimine erişimi yaygınlaştırıcı büyük bir bir potansiyele sahiptir ve yetişkinleri örgün ya da yaygın eğitim fırsatları için destekleyebilir.Mobil öğrenme programları her ne kadar becerilerin geliştirilmesi için tasarlanmış olan ders açıklamaları yönetimi, ders planları, sınavlar, mesajlar vb için çok uygun olsa da,  düşük eğitim seviyesindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için uygun değildir.

Bu görüş genelikle, mobil öğrenmenin bu durumdaki insanlar için uygun değildir inancından kaynaklanmaktadır.Ancak günümüzde gelişmeler bu bakış açısını değiştirmeyi gerektiriyor.  Bu günlerde cep telefonları üstün statü sembolü değildir artık, her gelir seviyesindeki yetişkinler için ihtiyaç haline gelmektedir. Artık akıllı telefonlar lüks olmaktan çıkmıştır.  Cep telefonu  bir ihtiyaç haline gelmiştir.Örneğin, Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu 2016  yılı verilerine göre hane halkının %96.9’u akıllı telefonlar da  dahil olmak üzere cep telefonuna sahiptir.

Ayrıca IAT 2016 değerlendirme raporunda belirtildiği üzere Türkiye’de satılan her 10 cep telefonundan 9’u akıllı telefonlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, günümüzde eğitimde cep telefonlarının kullanımının yayılması ve değerlendirilmesi için uygun eğitim düzenlemelerinin geliştirilmesi temel yaklaşım olmalıdır.Bu gerçeklere dayanarak,  evlerinde el işi üreten düşük eğitim seviyeli dezavantajlı kadınlar hedef grubumuzdur.Amaç, akıllı telefonları etkin kullanarak digital pazarlarda el işlerini satmak için digital ve girişimci beceriler elde etmelerine yardım etmektir.Amacımızı gerçekleştirmek için iOS ve Android sistemine sahip telefonlarda çoklu dil seçeneğiyle kullanılan bir program geliştirilmiştir.  Bu program aynı zamanda açık web ulaşımına da sahiptir. ( Web Interface ) Kullanıcılar bu program sayesinde becerilerini geliştirmek için gerekli bilgiye ulaşacaklardır.

Açık platformlardan indirilebilir olan bu mobil uygulama tamamen fonksiyonel ve test edilmiş olacaktır.Ayrıca, Dreamy m-learning platformu tecrübeli takım tarafından geliştirilmiş ve düşük eğitimli kadınlar için “uygularken  öğrenme” prensibine dayanan yenilikçi ve kolay kullanımlı kapsamlı bir  program  geliştirmiştir. Her modül, konulara doğrudan ve kendine özgü adım adım bilgiler  içermektedir. Kullanıcılar herhangi bir konu hakkındaki bilgilere o konunun ismi üzerindeki tuşlara basarak erişebileceklerdir. Kullanıcılar “sadece yönergeleri takip edecekler” ve komutları adım adım takip ederken, kullanıcılar gerekli bilgiler için her bir temel adımı açık bir şekilde anlayacaklardır.

Örneğin, elektronik posta “oluştur” ve “gönder” için  basit yönergeler verilmiştir (Adım 1, Adım 2 vb gibi) Kullanıcının gerekli komutları yerine getireceği programda ana sayfalar ve işaretler olacaktır.Bu öğrenme sürecinde, kadınlar uygulayarak öğrenecek ve ne yapacakları konusunda daha kendinden emin ve hevesli hissedeceklerdir.Yetişkin teorilerinin öncülerinden biri olan Malcolm Knowles(1984)’a göre, yetişkinler içeriği ezberlemek yerine, yapabilecekleri görevlere odaklanan etkili yönergelere uyarak öğrenirler.

Bu projenin eğitim modülü, Avrupa Birliğinin yetişkin eğitim alanındaki deneyimleri paylaşılarak geliştirilmiş ve digital becerilerin geliştirilmesiyle Avrupa Birliğinin atıl olan  insan kaynağına katkıda bulunmuştur. Aynı görüş açısı, Yetişkin Eğitiminde BIT potansiyelinden faydalanmanın beş öncelikten biri olduğu Yetişkin Eğitimi  için Yenilenen Avrupa Gündemi  Konsey kararında da yansıtılmaktadır.

contact
bottom of page