top of page

 

AFİKAD

Afyonkarahisar İş kadınları Derneği, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyesi olan farklı meslek sahibi 10 girişimci kadının çabalarıyla 30 Kasım 2015 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur ve bugün 45 üyeye sahiptir.Dernek, Afyonkarahisar’daki dezavantajlı ve çalışan kadınlara yönelik sivil toplum kuruluşunun yokluğunun tesbiti üzerine kurulmuştur.Afikad’ın önceliği erken yaşlarda okulu bırakan ya da düşük ücretle çalışan ya da engelli olan ya da ailevi görevlerden dolayı sosyal olarak aktif olmayan dezavantajlı kadınlarla bağlantı kurmak  ve onları eğitmek ve onların sosyal hayat ve çalışma koşullarını ve yaşam standartlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır.AFİKAD’ın amacı Afyonkarahisar’daki iş dünyasında kadınların nicelik ve niteliklerini geliştirmektir.Kendi işini kurmuş, kendi işini kurmayı düşünen ya da kamu yada özel sektörde istihdam edilen kadınları tek çatı altında toplayarak, onlara liderlik eğitimi, network desteği, onların sektörel sorunlarına çözüm bulma, mentorluk hizmetleri ve ulusal bilinirlik sunmak, istihdamda farkındalığı artırmak için seminerler, eğitimler gibi etkinlikler organize etmek yoluyla, kendilerine ve diğer kadınlara yardım  etme fırsatı sunmayı istemektedirler.AFİKAD, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu sektörüyle işbilirliği içinde sürdürülebilir etkinliklerle ildeki kadınlara hizmet edecektir.AFİKAD’ın ilk projesi Türkiye İçişleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğünce kabul edilen engelli gençlerle onların psikolojik olarak yıpranmış annelerinin istihdamını içeren “Anne çocuk elele, işgücünde” ‘dir.Proje  9 ortakla gerçekleştirilmiştir. Ortaklar; Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti  İş Bulma Kurumu Afyonkarahisar Müdürlüğü, KOSGEB, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Borsası, Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği, Afyonkarahisar Canyetkin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Amerikan Kültür Dil Okulu 120 dezavantajlı kadına verilen eğitim ve etkinlikler; girişimcilik eğitimi, Temel İngilizce, Temel Bilgisayar Kullanımı, Elişi, Büro temizliği, Diksiyon, Aşçılık, Temel Servis Elemanı, Temel Sigorta Seminerleri, Sosyal entegrasyon seminerleri

 

 

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 81 il müdürlüğünden biridir ve kar amacı gütmeyen Kamu kuruluşudur. Afyonkarahisar’da kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için hizmet veren 11 kuruluş mevcuttur.Bu 11 kuruluşta toplam 500 personel çalışmaktadır.Bu personeller arasında, psikologlar, memurlar, çocuk gelişim uzmanları, avukatlar, hemşireler, fizyoterapistler, işitme engelli terapistleri ve araştırmacılar bulunmaktadır.

Müdürlüğümüze, başvuran kadınlara sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki yollarla yardım eden Kadın Hizmetleri Dairemiz mevcuttur. Kadınların sorunlarının türlerine göre avukatlarımız, psikologlarımız ve diğer uzmanlarımız dezavantajlı kadınlara danışmanlık hizmeti vermektedir.Örnek olarak, finans uzmanlarımız, finansal zorluğu olan kadınalara karşılıksız ekonomik fonlar hakkında danışmanlık yapmaktalar.Müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar Kadın Sığınma Evinde,  ayrımcılık yapılmadan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet mağduru kadınlara hizmet verilmekte ve sadece kadının beyanı dikkate alınmakta Kadın konuk evinin mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için özen gösterilmekte ve her bir aileye bir oda temin edilerek hizmet verilmektedir.Ayrıca, kadın sığınma evinde kadının ailesi ya da kocasıyla arasındaki çatışmalar incelenmekte, sorunların çözümünde ve kurumlara cevap verilip yönlendirilip  incelenmekte ve bu kurumlarda kadınlar güvenlik, danışmanlık, psikolojik, hukuki ve tıbbi destek, geçici ödeme yardımı, çocuk bakımevi gibi hizmetler alabilmektedir.  Eğitim kursu, takım çalışması, çocuklar için burs, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılmaktadır.Bunlara ek olarak, kadın sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için ödenek, giysi ve eğitim harcamaları bakanlık bütçesinden yapılmaktadır.Ayrıca ortaya çıkan farklı sorunlar, disiplinli ekip çalışması anlayışı ile çözülmektedir.

Ana görevlerin özeti şu şekildedir :

Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik yardım faaliyetlerinin koordine edilmesi

Kadınlar ve kadın haklarının ayrımcılığının önlenmesi için strateji ve politikaların belirlenmesinin koordine edilmesi

Kadınlar için sosyal hizmetler ve bu hizmetler için kamu kurumlarını ve gönüllü kuruluşları koordine etmek ve bir araya getirmek

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, 1926 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük ve ilk kurulan eğitim kurumları arasında yer alan GAZİ Üniversitesi'nden doğmuştur. 18 Mayıs 2018 tarihinde HBVU 7141 nolu Yüksek Öğretim Kanunu'na uygun olarak kurulmuştur, HBVU Üniversitesi aktivitelerine 93 yıllık tecrübesiyle devam etmekte olup, son derece güçlü akademik personeli ve fiziksel altyapısı vardır. Şu anda HBVU, 9 fakültesi, 3 Mesleki Yüksek Öğretim Okulu, 3 Koleji ve 1 konservatuvarı ile en tecrübeli, en genç, kalifikasyonları son derece yüksek olan, en önde gelen Üniversitelerden biridir. 

 

ORKON,Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası mühendislik, eğitim, danışmanlık ve proje dizayn firmasıdır.

Firma, proje dizaynıyla  ilgilenen 3 ana bölüme sahiptir ve firmanın Avrupa Projeleri Birimi mühendislik Avrupa Mesleki Eğitim Projeleriyle ilgilenmektedir.

Firma, mühendislik deneyimlerini Avrupa Birliği projelerinde birleştirir, kullanır ve  Yaşam Boyu Öğrenme’ye katılmanın gelecekteki eğitim  gelişimi  için büyük bir yatırım olduğunu bilir.  Bu nedenle ORKON, ortaklıkları, inovasyon transfer, geliştirilmesi ve Erasmus Plus projeleri süresince yüksek kalite hizmet sağlayamak için gerçek bir çaba sarfeder.ORKON, Avrupa projelerinin yönetimi ve koordinasyonunda çok aktif anahtar bir rol oynar. Avrupa projelerinin yazımında ve yürütülmesinde yüksek deneyime sahiptir ve proje hedeflerini gerçekleştiren konsorsiyumu yönetir.FAALİYET ALANLARI

ORKON aşağıda yer alan alanlarda ulusal ve uluslararası projelerde yüksek kalite standartları sunar;

• Eğitim için e-öğrenme modülleri hazırlanması
• Eğitim kurslarının belirlenmesi
• Web sitesi tasarlanması ve sosyal medya düzenlenmesi
• Eğitim faaliyetleri
• Avrupa Birliği projeleri
• Erasmus Plus Projeleri
• Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projeleri

• Avrupa Birliği Ufuk 2020 Projeleri
• Avrupa Birliği Eureka Projeleri

 

IDEC, Yunanistan’ın Pire şehrinde bulunan bir eğitim danışmanlık şirketidir. Faaliyetleri, kamu ve özel sektör için eğitim, yönetim danışmanlığı, kalite güvencesi, BIT çözümlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden oluşur.IDEC’in müşterileri hem KOBİ’ler hem de çok farklı sektörlerdeki büyük ölçekli Yunan Şirketleridir.

IDEC Avrupada’ki 170’den fazla kuruluşla ve belirli alanlarda yaklaşık 300 uzmanla işbirliği yapmaktadır.IDEC’ın Avrupa Projelerinde koordinatör ya da farklı Avrupa program ya da girişimlerinde ortak olarak  geniş deneyimi vardır.Son 8 yılda IDEC, eğitimde kalite güvencesi temasıyla uğraşmakta ve aynı konuda EQUAL, Quality.net ve BEQUAL projelerini koordine etmektedir.Ayrıca IDEC, Yunan eğitim merkezlerinde kalite yönetim sistemlerini geliştirme konusunda danışmanlık deneyimine sahiptir. IDEC, öğretmenler ve eğitmenler için hizmet içi eğitim kursları düzenlemektedir, ilköğretim ve öğrenim gören öğrenciler için çalışma ziyaretleri ve örgün olmayan öğrenme aktiviteleri düzenlemektedir ve mesleki eğitimdeki öğrenciler ve işgücü piyasasında çalışanlar için eğitim kursları ve işyerleri sağlamaktadır.Ana uzmanlık alanları şunlardır: yönetim danışmanlığı, iş planları, girişimcilik, KOBİ'ler, kalite yönetimi, sertifikasyon, yazılım ve multimedya geliştirme, internet uygulamaları, uzaktan eğitim, e-iş, e-ticaret, telekomünikasyon ve ağlardır.Hayat Boyu Öğrenme alanında IDEC, Avrupa’nın Hayat boyu öğrenme politikalarında ve özellikle Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, ECVET, Europass, EQAVET, yaygın ve örgün olmayan öğrenmenin onaylanması ve ulusal eğitim ve öğretim reformları konularında Avrupa politikalarında deneyim sahibidir.

Operasyonel ve Mali Yönetim :

IDEC'deki Avrupa projeleri, uluslararası işbirliği projelerinde uzmanlaşmış ayrı bir departman tarafından yönetilmektedir.

 

IDEC, birçok AB projesine başarılı bir şekilde katılmıştır ve hem bu tür projelerin operasyonel gerekliliklerinde hem de AB program mevzuatlarında oldukça deneyimlidir.

Uzmanlıklarına göre kişiler projelerde görevlendirilir ve süresi boyunca projeyi takip ederler

Finansal Yönetim için IDEC,  proje başına meydana gelen tüm maliyetlerin ve gelirlerin tanımlanmasına ve izlenebilirliğine izin veren tamamen sistematik muhasebe kayıtları tutar.

Ayrıca IDEC,iç muhasebe ve denetim prosedürleri için uzmanlaşmış muhasebeci istihdam etmektedir.

Sertifikasyon ve Kalite Sistemleri :

IDEC 2100223 lisans numarasıyla EOPPEP(Yunan Ulusal Mesleki Rehberlik ve Kalite Sertifikasyon Kurumu) ‘den sertifikalı Hayat Boyu Öğrenme merkezidir.

Ayrıca IDEC, ISO 9001:2008 standartları  kapsamında  “Tasarım, Eğitim Hizmetlerinin hazırlanması ve geliştirilmesi, Danışmanlık Hizmetlerinin hazırlanması, Projelerin Uygulamaları, Planların organizasyonu ve geliştirilmesi, İnternet Uygulamalarının ve Yazılımların Geliştirilmesi “e göre sertifikalı kalite yönetimi sistemine sahiptir.

IDEC, Avrupa Birliği projeleri alanında son 20 yıldır faaliyet göstermektedir.

IDEC, faaliyetlerini genişletmeleri için Avrupa Projelerinde yer alan  Müşterilerine(Kurumlara, STK’lar, Üniversiteler, KOBİ’ler) ortaklık ya da danışmanlık yapar.

Bir eğitim ve iş danışmalık şirketi olarak, IDEC özellikle kadınlar, yetişkin insanlar ve gençler için girişimcilik konusunda oldukça aktiftir.

Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki girişimleri hayata geçirmiştir:

NET 31 REM : Cinsiyet Eşitliği için 31 ülkede Avrupa Ağının oluşturulması
Defeminization of Poverty : Okuryazarlık ancak çoğu durumda eğitim eksikliği olan küçük girişimciler ve aday girişimciler için uygun, öncelikle kadınlara ulaşmayı amaçlayan (% 75 Kadın,% 25 Erkek) on-line ve sınıf içi eğitim materyallerini içeren karma bir eğitim programıdır

TEMPO: Kadınların el işi ürünleri için özel ajanslar oluşturulmasına yönelik açık ve uzaktan eğitim programı

UPDATE for Technology Education (FP6 – Science and Society): Avrupa araştırma programı
UPDATE, daha çok genç insanları özellikle kızları teknolojiye çekmek için en iyi uygulamaları ve yeni, öğrenme materyallerini sağlayarak Avrupa’da bilim ve teknoloji öğretimini geliştirir

KNOWMAKER: Kobilerde bilgi yönetimi

EURO-SME’S: İstihdam, teknik ilerleme, iş odaklı ileri eğitime katkı olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin ulus ötesi ağlardaki elektronik ticaretleri

QMS (Quality Management Systems training in SMEs): KOBİ'lerde belirli sektörleri hedef alan ISO-9001 eğitimi.

VITA- Avrupa’daki başarılı KOBİ’lerin yönetimi için Sanal Öğrenme: Web 2.0 tabanlı ve sanallaştırma stratejileri ile ilgili farklı projelerin sonuçlarına dayanan girişimcilik ve iş yönetimi yetkinliğini öğrenmek ve uygulamak için yenilikçi bir yaklaşım sunar.

IDEC, aynı zamanda, hem İşveren Birlikleri (örneğin, SA and Ltd şirketleri - 3000 üye) ve İşçi Birlikleri (örn. OBES - Endüstriyel İşçi Sendikaları Federasyonu) ile aktif ağı olmasına rağmen projeye katkıda bulunacaktır

 

Ljubljana Üniversitesi, temel, uygulamalı ve gelişim araştırmaları uygular ve teşvik eder ve tüm bilimsel alanlarda en yüksek etik kriterler gibi mükemmelliği ve en yüksek kaliteyi takip eder.Ljubljana Üniversitesi, yaklaşık 1600 çalışanıyla 20’den fazla fakülteden oluşur ve LÜ, ARWU Şangay, Times THES-QS ve WEBOMETRICS sıralamasına göre dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında listelenmiştir.Ljubljana Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğretmenleri ve eğitim alanında çalışan diğer profesyonelleri eğitir ve yetiştirir.LÜ olarak her türlü meslek insanlarını eğitiyoruz.  Okul öncesi öğretmenleri,  İlköğretim öğretmenleri, alt ve üst ortaokullar yanısıra ilkokulda iki ya da tek konu öğretmede uzman olan öğretmenler bu meslek insanları arasındadır.Fizik ve Teknoloji Eğitimi Bölümü, geleceğin Bilim ve Teknoloji branş öğretmenlerinin eğitim ve yetiştirilmelerine odaklanmıştır.Pedogolojik çalışmaların yanısıra, bölüm personeli, eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve araştırılması, öğrenme ve öğretme metodları ve yeniçağ öğrenme ortamlarının tasarı ve gelişmelerinin şekillendirilmesiyle etkin bir şekilde ilgilenir.Bölüm ayrıca yeşil pedogoji geliştirir ve LÜ’deki Eğitim Fakültesi Çevre dostu Fakülte işareti ve ödülü almıştır.

GUIMEL: Şirketin amacı, Fransa'da, Avrupa ve uluslararası düzeyde farklı geçmişlere sahip insanların sosyal ve profesyonel katılımını teşvik etmektir: becerilerin geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, uluslararası kurumlar, kamu ve özel şirketler arasındaki etkileşimin geliştirilmesi, mesleki hareketliliğin teşvik edilmesi, yanısıra mühendislik, eğitim, inovasyon, danışmanlık, tercüme, etkinlik organizasyonu işleri, ve genel olarak mali, ticari, endüstriyel, genişleme veya gelişimi kolaylaştırmak gibi benzer ya da ilgili amaçlarla ya da doğrudan ya da dolaylı yukarıda bahsedilen amaçlarla ilgili mallar ve kıymetler.

 

GUIMEL’in amacı özerklik, yetkilendirme, mesleki ve  sosyal becerilerin geliştirilmesidir.GUIMEL ayrıca Avrupa yeterlilik değerlerine karşılık gelen Avrupa Birliği projelerine de katılır. Guimel, sosyal çevrelerinde kendilerini bütünleştirmeye ve başarı elde etmek için harekete geçirilebilecek yetkinlik ve yeteneklerini tanımlama konusunda çalışırken, vatandaşların karşılaştıkları güçlü, zayıf yönleri ve güçlükleri tespit etme konusunda yeteneklere sahiptir.İstihdam ve sosyal entegrasyon için yerel çevrenin analiziyle, GUIMEL kendi sosyal ve mesleki katılımlarını destekleyen günlük hayatlarındaki zorlukları aşmaları için faydalanıcılara eşlik eder.Guimel personelinin (büyük anlamda) yetenekleri sayesinde, eğitimler ve destekler geliştirilmiş ve sağlanmıştır.Guimel, uluslararası ve ulusal seviyede, kuruluşların eğitilmesi ve soysal desteğe dayanan ortak ağına sahiptir. 

 

DANMAR Computers Bilgi Teknolojisi alanında, özelleştirilmiş BİT çözümleri ve e-öğrenme geliştiren mesleki eğitim sağlayan özel bir şirkettir.Eğitimler, program ve eğitim materyalleri geliştirme, danışmanlık, web sayfası ve mobil uygulamalar tasarımı, web kampanyaları ve e-öğrenme sistemleriyle ilgilenir.Teknik personel, veritabanı teknolojilerini, web ve uygulama sunucularını kullanarak herhangi bir  modern web ve mobil uygulamaları geliştirecek beceriye sahiptir.Bu, hem sunucu hem de müşteri tarafında sosyal ve bulut hizmetlerini içerir.Danmar Computer proje yönetimi sistemi – Admin Project tasarlamış ve geliştirmiştir.Admin Project şu anda Avrupa Projelerinin yönetimine özel pazardaki tek üründür.BT alanıyla ilgili uzmanlığın yanısıra Danmar, İlerleme, Yenilikçilik Transferi, Erasmus, Leanordo da Vinci ve Grundtving ortaklıklarını içeren Avrupa Birliği eğitim programlarını yıllardır yürütme deneyimine sahiptir.Projeler kapsamında görev alanlar araştırma yöntemleri üzerinde çalışırlar, araştırma yürütürler, özenle rapor hazırlarlar, belirli grup insanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere sık hazırlanan eğitim materyalleri ve müfredat tasarlarlar.Faaliyetlerin önemli bir alanı girişimcilik eğitimidir. Danmar Computers'ın doğal faaliyet alanı BT sektörü olduğu için şirket genellikle proje faaliyetlerini (çevrimiçi anketler, interaktif eğtimler, mobil uygulamalar veya internet tabanlı yaygınlaştırma)destekleyen çeşitli BT araçları oluşturur.Şirketin tüm faaliyetleri özel sektör şirketleri yanında kamu kurumları, üniversiteler, okullar, yerli ve yabancı eğitim ve danışmanlık şirketleriyle iyi kurulmuş işbirliği ağına dayanır.Faaliyetler, farklı hedef gruplarına yöneliktir.Kendilerine özel eğitim programları tasarlanmış genç insanlar önemli bir grubu oluşturur

bottom of page