top of page

ΛΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Ένωση Επιχειρηματιών Γυναικών Afyonkarahisar (AFIKAD) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2015 με τις προσπάθειες 10 γυναικών επιχειρηματιών από διάφορα επαγγέλματα και μελών του Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γυναικών Επιχειρηματιών του Afyonkarahisar. Η Ένωση έχει έως τώρα 30 μέλη. Ιδρύθηκε λόγω της διαπίστωσης της απουσίας άλλης μη κυβερνητικής οργάνωσης για τις μειονεκτούσες και εργαζόμενες γυναίκες στο Afyonkarahisar.Η βασική προτεραιότητα της AFIKAD είναι να έρθει σε επαφή με τις μειονεκτούσες γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο σε πρώιμη ηλικία ή έχουν εργαστεί με πολύ χαμηλές αμοιβές ή έχουν αναπηρίες ή είναι κοινωνικά αδρανείς λόγω των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, και να τις εκπαιδεύσουν και να τις υποστηρίξουν στην ανάπτυξη των προτύπων διαβίωσης, ζωής και συνθηκών εργασίας. Στόχος της AFIKAD είναι να αναπτύξει το πλήθος και την ποιότητα των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο του Afyonkarahisar. Προσελκύοντας γυναίκες που έχουν ιδρύσει δική τους επιχείρηση ή σκέφτονται να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση ή εργάζονται οπουδήποτε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα κάτω από μια ενιαία στέγη. Θέλουμε να τους προσφέρουμε ευκαιρίες να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους, να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά μέσω της ηγεσίας, της εκπαίδευσης, της δικτύωσης, να βρουν λύσεις στα τομεακά τους προβλήματα, να οργανώσουν δραστηριότητες όπως η κατάρτιση, σεμινάρια, και συνέδρια με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απασχόληση, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εθνική αναγνώριση. Η AFIKAD θα υποστηρίξει τις γυναίκες στην επαρχία με τη έναρξη βιώσιμων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα πανεπιστήμια Το πρώτο έργο της  AFIKAD ήταν το πρόγραμμα «Χέρι με χέρι μητέρα και παιδί στο εργατικό δυναμικό» με ωφελούμενους νέους με αναπηρίες και τις ψυχολογικά επιβαρυμένες μητέρες τους, που έγιναν δεκτές  για απασχόληση από το Τμήμα Συνδέσμων του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εννέα επίσημοι εταίροι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το Διοικητήριο του Afyonkarahisar, ο Δήμος Afyonkarahisar, ο Οργανισμός Απασχόλησης της Τουρκικής Δημοκρατίας στο Afyonkarahisar, το KOSGEB, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Afyonkarahisar, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Afyonkarahisar (AFSAD), το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης και Μαθημάτων Αμερικανικής Γλώσσας και Κουλτούρας Afyonkarahisar Canyetkin. Η κατάρτιση και οι δραστηριότητες του προγράμματος με ωφελούμενες 120 μειονεκτούσες γυναίκες αφορούσε πρακτικά μαθήματα επιχειρηματικότητας, βασικά αγγλικά, βασικές δεξιότητες πληροφορικής, πλέξιμο, εργασίες του σπιτιού, βασικές γνώσεις αριθμητικής και γραφής, μαγειρική, βασικές γνώσεις ασφάλισης και σεμινάρια κοινωνικής ένταξης.

 

Η Διεύθυνση Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Afyonkarahisar είναι μία από τις 81 Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών της Τουρκικής Δημοκρατίας και αποτελεί μη κερδοσκοπικό δημόσιο φορέα. Έχουμε 11 δομές που χρησιμεύουν για τη γηριατρική, τα παιδιά και τις γυναίκες στο Afyonkarahisar. Σε αυτές τις 11 δομές, συνολικά εργάζονται 500 εργαζόμενοι. Μεταξύ αυτών των στελεχών υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εμπειρογνώμονες ανάπτυξης παιδιών, δικηγόροι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, θεραπευτές κωφών και ερευνητές.Στη διεύθυνσή μας έχουμε ένα Τμήμα Υπηρεσιών Γυναικών, το οποίο βοηθά τις γυναίκες που έχουν υποβάλει αίτηση στο τμήμα μας με κοινωνικά, ψυχολογικά, οικονομικά και νομικά μέσα. Σύμφωνα με τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε γυναίκας, οι δικηγόροι μας, οι ψυχολόγοι και άλλοι ειδικοί παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτές τις μειονεκτούσες γυναίκες. Για παράδειγμα, οι εμπειρογνώμονες χρηματοδότησής μας, συμβουλεύουν για διαθέσιμα κεφάλαια τις γυναίκες,  οι οποίες έχουν οικονομικές δυσκολίες. Στη δομή φιλοξενίας του γραφείου μας στο Afyonkarahisar, παρέχεται υποστήριξη σε γυναίκες που είναι θύματα σωματικής, σεξουαλικής, φυλετικής ή οικονομικής βίας χωρίς διακρίσεις και μόνο λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της γυναίκας.Διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια του ξενώνα γυναικών και οι υπηρεσίες παρέχονται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις δεδομένου ότι παρέχεται ξεχωριστό δωμάτιο για κάθε οικογένεια. Επίσης, στα καταφύγια των γυναικών εξετάζονται η σχέση των γυναικών με τις οικογένειες ή τους συζύγους τους και με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και τις κατευθύνουν σε ιδρύματα και φορείς όπου οι γυναίκες μπορούν να λάβουν ασφαλιστική, συμβουλευτική, ψυχολογική, νομική και ιατρική υποστήριξη, κατάρτιση, ομαδική εργασία, υποτροφία για τα παιδιά τους, κοινωνικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, που παραμένουν στον ξενώνα των γυναικών, τα επιδόματα, τα έξοδα ένδυσης και εκπαίδευσης, καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Επιπλέον, όσον αφορά τα διαφορετικά προβλήματα που εμφανίζονται, αυτά θα επιλυθούν με την κατανόηση της καλά πειθαρχημένης ομαδικής εργασίας.

Τα κύρια καθήκοντα μας είναι:
- Συντονισμός των δραστηριοτήτων υποστήριξης για μειονεκτούσες ομάδες της κοινωνίας
- Συντονισμός του καθορισμού πολιτικών και στρατηγικών για την πρόληψη της διάκρισης των γυναικών και των γυναικείων δικαιωμάτων
- Κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες και συντονισμός και σύμπραξη δημοσίων φορέων και εθελοντικών οργανισμών.

 

Το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας Hacı Bayram Veli (AHBV University), προήλθε από το Πανεπιστήμιο του Gazi που ιδρύθηκε  το 1926 και είναι ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά ινστιτούτα της Τουρκίας. Το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας Hacı Bayram Veli ιδρύθηκε στις 18 Μαΐου του 2018 σύμφωνα με τον Νόμο περί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ.7141, συνεχίζοντας τα 93 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας του προκάτοχού του με την κατάλληλη υλική υποδομή και με ένα ισχυρό επιστημονικό προσωπικό. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας Hacı Bayram Veli διαθέτει 9 σχολές, 3 επαγγελματικά σχολεία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 3 κολέγια και 1 ωδείο και είναι ένα από τα πιο έμπειρα, νεότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία.

 

Η ORKON είναι μια διεθνής εταιρεία κατάρτισης, συμβουλευτικής και μελετών έργων στην Τουρκία. Διαθέτει 3 τμήματα που ασχολούνται με το σχεδιασμό έργων και η Μονάδα Ευρωπαϊκών Έργων ασχολείται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Χρησιμοποιεί και συνδυάζει την τεχνολογική εμπειρία της με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και αναγνωρίζει τη συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση ως μια σπουδαία επένδυση για τη μελλοντική εκπαιδευτική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου η ORKON καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλες τις συνεργασίες της, τη μεταφορά και ανάπτυξη καινοτομίας και προγραμμάτων Erasmus +. Η ORKON είναι πολύ ενεργή στη διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών έργων και έχει υψηλή εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων, υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ενώ αναλαμβάνει και τη διαχείριση έργων ως συντονιστής εταίρος.

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η ORKON προσφέρει υψηλά πρότυπα ποιότητας σε εθνικά και διεθνή έργα στους ακόλουθους τομείς:
•  Προετοιμασία ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης για Εκπαίδευση,
• Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης,
• Σχεδιασμός ιστοσελίδων και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
• Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις
• Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Έργα Erasmus+
• Έργα Leonardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Προγράμματα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Έργα Eureka της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στην Ελλάδα, στην πόλη του Πειραιά. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται στην εκπαίδευση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχειριστικών συστημάτων, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από διάφορους τομείς. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 170 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς.

Η IDEC διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα διαφορετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος. Τα τελευταία 8 χρόνια η IDEC ασχολείται με το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και έχει συντονίσει τα έργα EQUAL, Quality.net και BEQUAL με αυτό το αντικείμενο. Επιπλέον, η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε Ελληνικά εκπαιδευτικά κέντρα.Η IDEC οργανώνει επιμορφωτικά μαθήματα για δασκάλους και εκπαιδευτές, διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για σπουδαστές και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για σπουδαστές στην επαγγελματική κατάρτιση και εργαζόμενους. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης μας είναι: παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ, διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο-συναλλαγές, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα. Στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, η IDEC έχει σημαντική εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση και ειδικότερα στο EQF, στο ECVET, στο Europass, στο EQAVET, στην επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και στις εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ως εταιρεία εκπαίδευσης και συμβούλων επιχειρηματικότητας, η IDEC είναι πολύ δραστήρια στην επιχειρηματικότητα νέων και ενηλίκων και ειδικά των γυναικών.

Το Πανεπιστήμιο της Ljubljana (UL) υλοποιεί και προωθεί τη βασική, εφαρμοσμένη και αναπτυξιακή έρευνα και επιδιώκει την αριστεία και τα υψηλότερα ποιοτικά καθώς και τα υψηλότερα ηθικά κριτήρια σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Το UL είναι οργανωμένο σε περισσότερες από 20 σχολές με περίπου 1600 υπαλλήλους και κατατάσσεται στα κορυφαία 500 πανεπιστήμια του κόσμου σύμφωνα με την κατάταξη της ARWU Shanghai, Times THES-QS και WEBOMETRICS. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα διδάσκει και εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης. Εκπαιδεύουμε κάθε είδους επαγγελματίες, από τους προσχολικούς και τους δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως τους δασκάλους που είναι ειδικοί στη διδασκαλία δύο διαφορετικών θεμάτων ή θεματικών τομέων στο δημοτικό σχολείο, καθώς και στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Τμήμα Φυσικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας. Παράλληλα με την παιδαγωγική εργασία, το προσωπικό του τμήματος συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη μεθόδων και μορφών μάθησης και διδασκαλίας, στο σχεδιασμό νέων μαθησιακών περιβάλλοντων κλπ. Η Παιδαγωγική Σχολή του UL αναπτύσσει επίσης την πράσινη παιδαγωγική και γι’αυτό το λόγο βραβεύτηκε και έλαβε τη διάκριση ECO σχολή.

 

 

GUIMEL: Ο σκοπός της εταιρείας από τη Γαλλία είναι η προώθηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με διαφορετικό υπόβαθρο: βελτίωση και εναρμόνιση δεξιοτήτων, ανάπτυξη αλληλεπίδρασης μεταξύ διεθνών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών, προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας, καθώς και δράσεις μελετών, κατάρτισης, καινοτομίας, διαβούλευσης, μετάφρασης, οργάνωσης εκδηλώσεων και γενικά όλων των οικονομικών, εμπορικών, βιομηχανικών, ασφαλιστικών και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον προαναφερθέντα σκοπό ή με παρεμφερείς ή σχετικούς σκοπούς, όπως η διευκόλυνση της επέκτασης ή της ανάπτυξής του.Στόχος της GUIMEL είναι η ανάπτυξη αυτονομίας, ενδυνάμωσης, αύξησης των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η Guimel συμμετέχει επίσης σε σχέδια της ΕΕ που αντιστοιχούν στις ευρωπαϊκές αξίες προσόντων. Η Guimel έχει ισχυρές ικανότητες να εντοπίσει τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν προσπαθούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τις ικανότητές τους που μπορούν να κινητοποιηθούν για να επιτύχουν.  Αναλύοντας το τοπικό περιβάλλον για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση, η GUIMEL προτείνει τη συνοδεία των δικαιούχων στην καθημερινότητά τους ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, ευνοώντας την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Λόγω της κατάρτισης τους (στην ευρεία της έννοια) οι δυνατότητες του προσωπικού της Guimel, αναπτύσσονται και παρέχονται εκπαιδεύσεις και υποστήριξη. Η Guimel διαθέτει δίκτυο εταίρων που που αποτελείται από οργανισμούς κοινωνικής στήριξης και κατάρτισης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

 

 

Η Danmar Computers είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Πληροφορικής και αναπτύσσει ηλεκτρονική μάθηση και προσαρμοσμένες λύσεις ΤΠΕ. Ασχολείται με: εκπαίδευση, ανάπτυξη προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, παροχή συμβουλών, σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, εκστρατείες στο διαδίκτυο και συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Το τεχνικό προσωπικό έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιεσδήποτε σύγχρονες εφαρμογές ιστού και κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, διακομιστές web και διακομιστές εφαρμογών. Αυτό περιλαμβάνει τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και cloud, τόσο από πλευράς πελάτη όσο και από πλευράς διακομιστή. Η Danmar Computers σχεδίασε και ανέπτυξε ένα σύστημα διαχείρισης έργων - το AdminProject. Σήμερα είναι το μοναδικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά για τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.Εκτός από την τεχνογνωσία που σχετίζεται με τον κλάδο της πληροφορικής, η Danmar έχει πολυετή πείρα στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως: Progress, Transfer of Innovation, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig Partnerships. Στο πλαίσιο των έργων, οι εργαζόμενοι εργάζονται σε μεθοδολογίες έρευνας, διεξάγουν έρευνα, επεξεργάζονται αναφορές, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά υλικά, τα οποία συχνά προετοιμάζονται ως απάντηση στις ανάγκες συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Ένας σημαντικός τομέας δραστηριοτήτων είναι η εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Δεδομένου ότι το φυσικό πεδίο δραστηριότητας της Danmar Computers είναι ο τομέας της πληροφορικής, η εταιρεία δημιουργεί συχνά διάφορα εργαλεία πληροφορικής που υποστηρίζουν δραστηριότητες σχεδίων (on-line ερωτηματολόγια, διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας ή εκστρατείες διάδοσης μέσω διαδικτύου).Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται στο καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας με εγχώριους και ξένους οργανισμούς κατάρτισης και συμβουλευτικής, σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε διάφορες ομάδες-στόχους. Μια σημαντική ομάδα ανθρώπων είναι οι νέοι για τους οποίους σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα κατάρτισης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε εκείνους τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, που συχνά σημαίνει ότι είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEET).Συνοπτικά, η αποστολή της Danmar είναι να προωθεί τη δια βίου εκπαίδευση και να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και με καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης.

bottom of page