top of page

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

O1 Ιστορικό και Λεπτομερής Ανάλυση Αναγκών

Αυτό το προϊόν εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Hacı Bayram Veli (HBVU). Στόχος του ήταν να αναζητηθούν εκτενώς οι ειδικές απαιτήσεις κατάρτισης των εκπαιδευομένων βάση των εθνικών αναφορών των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Το έργο Dreamy m –Learning ξεκίνησε με την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών. Κάθε εταίρος ετοίμασε την έκθεση για τη  χώρα του. Οι εκθέσεις ανά χώρα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία και «πρακτικές πληροφορίες» για την αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης των γυναικών. Οι πρακτικές πληροφορίες αφορούν τις δυνητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των γυναικών. Αυτές οι πληροφορίες  σχετίζονται με την τοπική κατά βάση διαδικτυακή αγορά όπου μπορούν να πουλήσουν τα χειροτεχνήματα τους και με θέματα όπως: πώς μπορούν να κατοχυρώσουν το όνομα της επιχείρησής τους στη χώρα τους, από πού μπορούν να λάβουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου, κατάλογο με διευθύνσεις όπου μπορούν να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με δάνεια, τοπικά φορολογικά κίνητρα, ευκαιρίες άντλησης οικονομικών πόρων στις χώρες τις οποίες οι γυναίκες επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ως επιχειρηματίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στη συνέχεια, οι εκθέσεις των χωρών συνδυάστηκαν σε μία ενιαία συνοπτική έκθεση (SOTA) που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες.

Πίνακας Περιεχομένων:
Ανάλυση ιστορικού & αναγκών για κάθε χώρα εταίρο
Καθορισμός ομάδων- στόχων στις χώρες
Έρευνα σχετικά με τις απαιτήσεις της ομάδας στόχου από το έργο Dreamy m-Learning
Είδη σχετικών επαγγελμάτων σε κάθε χώρα, σύγκριση μεταξύ των χωρών
Διαθέσιμες και μη διαθέσιμες πληροφορίες σε κάθε χώρα
Απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις Διοικητικές και Νομικές Διαδικασίες για την πώληση χειροποίητου προϊόντος
Ποσοστό εργασίας / ανάλυση ποσοστών κερδών στις χώρες
Ανάλυση των ποσοστών πωλήσεων μετά την κατάρτιση με το έργο Dreamy m-learning
Οικονομικά οφέλη από την εργασία και τις πωλήσεις
Πιθανότητα να είστε επιχειρηματίας μετά την ολοκλήρωση του έργου Dreamy m-learning.

O2 Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου και Διαδικτυακή Διασύνδεση

Η τεχνολογική υποδομή της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Backend, Web front end, και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου βασισμένη σε διαδικτυακή υπηρεσία) αναπτύχθηκε από την DANMAR COMPUTERS. (Μία διαδικτυακή διασύνδεση συνέδεσε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με την πύλη m-learning, η οποία επίσης είναι βασισμένη σε ανοιχτό κώδικα). Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα αναπτύχθηκε για τα iPhone και Android smartphones. Ο στόχος μας ήταν να εστιάσουμε στην εφαρμογή για την παράδοση του περιεχομένου στους χρήστες, που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο μέσω διαδικτυακής διεπαφής και βασίζεται σε διασύνδεση εφαρμογών κινητής επικοινωνίας, με την πύλη πολλαπλών γλωσσών m-learning. Σήμερα, το διαδίκτυο είναι όλο και περισσότερο προσβάσιμο μέσω κινητών συσκευών. Επομένως, αυτό το πλαίσιο μπορεί να υποστηρίξει διαδικτυακά  προγράμματα περιήγησης σε διάφορες πλατφόρμες για κινητές συσκευές. Τα περιεχόμενα είναι προετοιμασμένα κατά τρόπο που είναι συμβατός με το m-learning με υψηλές ταχύτητες πλοήγησης, έτσι ώστε να μη  χρειάζεται πολύ χρόνος για φόρτωση. Σχεδιάστηκε επίσης  ο κύριος διαχωρισμός του περιεχομένου Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα του περιεχομένου, να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών παρουσίασης, να επιτρέψει σε πολλαπλές σελίδες να μοιράζονται τη μορφοποίηση και να μειώσει την πολυπλοκότητα και την επανάληψη στο δομικό περιεχόμενο. Στο έργο, όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ολοκληρώθηκαν και δοκιμάστηκαν ώστε να μπορούν να μεταφορτωθούν από το Google Play και το Apple Store ή από μια άλλη ανοιχτή και χωρίς χρέωση πλατφόρμα.

 

Για Android στο Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.dreamymlearning

Για iOS στο App Store:

https://apps.apple.com/app/id1450258839

​ Διαδικτυακή Διασύνδεση  (Web Interface)

 

O3 m-Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επικεφαλής του m-Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Hacı Bayram Veli (HBVU), αλλά όλοι οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που αφορούν το πώς οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα smartphones για την προώθηση και πώληση των χειροτεχνημάτων τους. Οι φάσεις του έργου ήταν οι εξής: Αρχικό στάδιο: (Νοέμβριος 2017-Μάιος 2018) Ανάπτυξη πλαισίου περιεχομένου κατάρτισης και ανάπτυξη Νέας Μεθοδολογίας για την Προσαρμογή του υλικού ηλεκτρονικής κατάρτισης στη m-Εκπαίδευση. Σε αυτό το στάδιο έγινε ανάλυση της διδακτικής σχεδίασης από πλευράς περιεχομένου. Θέματα όπως η ευελιξία και η ποιότητα του μαθήματος, η εύκολη χρήση, κ.λπ., είναι σημαντικά όταν σχεδιάζουμε το μαθησιακό περιβάλλον σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Στάδιο εφαρμογής (σχεδιασμός προγράμματος σπουδών) (Μάιος 2018- Σεπτέμβριος 2018) με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων φάσεων του έργου, παρήχθη το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενημερώνεται και να τροποποιείται με βιώσιμο τρόπο από μια διακρατική ομάδα χρηστών. Σε αυτό το στάδιο, το πρόγραμμα εκμάθησης δοκιμάστηκε από την IDEC. Αφού δοκιμάστηκαν οι ενότητες , έγινε ανατροφοδότηση στους εταίρους, αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα και μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθούν τα προϊόντα του έργου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι γυναίκες  έχουν πλέον διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο και έτσι θα ξεκινήσουν τη δική τους μικροεπιχειρηματική δραστηριότητα στις ψηφιακές αγορές με τον πιο οικονομικό τρόπο. Το περίγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

1- ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση Google

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Στο τέλος των βημάτων στείλτε ένα μήνυμα στο: dreamy m-Learning@gmail.com)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Instagram
.    για Apple από το "App Store"
.    για Android, (OS) από το "Google Play Store"

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε κοινοποίηση από το Instagram σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (δείτε τις επεξηγήσεις)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια σελίδα στο Facebook

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Twitter

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα Blog

– Ακολουθήστε τα βήματα σχετικά με τους τοπικούς - διεθνείς συνδέσμους

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φτιάξετε, πουλήσετε προϊόντα σε δημοφιλείς ιστοσελίδες

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πουλήσετε το προϊόν σας στο διαδίκτυο

    (Κάθε χώρα σημείωσε δημοφιλείς ιστοτόπους στην αναφορά της)
   Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φτιάξετε, να πουλήσετε προϊόντα στο Instagram

-    Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τραβήξετε φωτογραφίες των προϊόντων και να τις ανεβάσετε σε έναν ιστότοπο

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε το λογότυπό σας

– Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για το την κατοχύρωση εμπορικού σήματος

– Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για τη Στρατηγική Τιμολόγησης

  

1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

– Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταχωρίσετε το όνομα της επιχείρησής σας (Κάθε χώρα σημείωσε τον υπεύθυνο φορέα στην αναφορά της.)

– Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τις τοπικές άδειες και εγκρίσεις
(Κάθε χώρα σημείωσε τον υπεύθυνο φορέα στην αναφορά της.)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου
(Κάθε χώρα σημείωσε τον υπεύθυνο φορέα στην αναφορά της.)

– Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις
(Κάθε χώρα σημείωσε τον υπεύθυνο φορέα στην αναφορά της.)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εφαρμογή πιστωτικής κάρτας

– Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα για τη χρήση της πιστωτικής κάρτας κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού εμπορίου

– Διαβάστε πρώτα τις παρακάτω οδηγίες και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα για  τα σημεία πώλησης στην αγορά,

– Διαβάστε τις ακόλουθες συστάσεις ασφαλείας για τις πληρωμές

– Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα για τη μεταφορά χρημάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό

– Διαβάστε πρώτα τις ακόλουθες οδηγίες και στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτική κάρτα

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συσκευάσετε και να αποστείλετε τα προϊόντα σε μια διεύθυνση

– Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για να μάθετε να κάνετε ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίου (Κάθε χώρα σημείωσε τον υπεύθυνο φορέα στην αναφορά της.)

– Διαβάστε την ακόλουθη λίστα και τις οδηγίες για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε οικονομική ενίσχυση (κρατικές επιχορηγήσεις, τοπικά φορολογικά κίνητρα, μικροχρηματοδότηση, ειδικά δάνεια για γυναίκες επιχειρηματίες και ιδιώτες επενδυτές κλπ.)
(Κάθε χώρα δημιούργησε τη λίστα της και θα την παρουσιάσει με τις επεξηγήσεις της στην έκθεσή της.)

 

2- ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

​– Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση πωλήσεων

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προώθηση πωλήσεων μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δικτύωσης μέσω Facebook (εξετάστε παραδείγματα)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την προώθηση πωλήσεων μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δικτύωσης μέσω Twitter (εξετάστε παραδείγματα)

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μάθετε σχετικά με το πώς να βγάζετε, να επεξεργάζεστε, να μοιράζεστε φωτογραφίες, να μοιράζεστε βίντεο και για την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

– Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την Διαδικτυακή προώθηση προϊόντων

– Διαβάστε την ακόλουθη οδηγία για συνεργασία με τις υπηρεσίες υποστήριξης των ΜΜΕ, τους παρόχους κατάρτισης για γυναίκες και τους διακομιστές ιστοτόπων

– Διαβάστε την ακόλουθη σύσταση που θα σας βοηθήσει να λάβετε οικονομικές αποφάσεις και να βελτιώσετε τη διαχειριστική ικανότητα της ηλεκτρονικής μικροεπιχείρησής σας.

 

O4 Διαδικτυακή Πύλη Dreamy m-Learning

Επικεφαλής της Διαδικτυακής Πύλης του Dreamy m-Learning είναι η ORKON. Η Διαδικτυακή Πύλη εμπλουτίστηκε καθώς ολοκληρωνόταν το πρόγραμμα.

Η ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Πύλη μετατρέπεται σε πολυγλωσσικά προγράμματα που περιέχουν όλες τις γλώσσες των συνεργατών του προγράμματος. Ο δικτυακός τόπος www.dreamy-m-learning.org είναι ήδη εγκατεστημένος και βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με το έργο. Η Διαδικτυακή πύλη του έργου που είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα αποτελεί βασικό μέσο για την πλατφόρμα εκπαίδευσης για κινητά τηλέφωνα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης για την ενημέρωση των εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες του έργου. Η Διαδικτυακή πύλη του έργου συγχρόνως λειτούργησε και ως κέντρο λήψης σχετικών εγγράφων και εκπαιδευτικών ενοτήτων. Η Διαδικτυακή Πύλη αποτελείται από ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα με μια απλή και λειτουργική υποδομή. Χάρη στην πλατφόρμα, υπάρχει διαχείριση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τα τρέχοντα μαθήματα κατάρτισης και εφαρμόζονται στην ανοιχτή πλατφόρμα. Σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν διασυνδέσεις με το Linkedin, το Facebook, το Twitter και άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποτελέσματα όλων των δραστηριοτήτων και όλα τα προίόντα του έργου υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη. Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου εδώ: www.dreamy m-learning.org.

 

O5  Εγχειρίδιο Dreamy m-Learning

Επικεφαλής του εγχειριδίου του Dreamy m- Learning είναι το πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας (UNIVERZA V LJUBLJANI).

Το Εγχειρίδιο αποσκοπεί αφενός στο να παρακινήσει και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες των μαθημάτων να περιηγηθούν και να χρησιμοποιήσουν τα on-line μαθήματα και αφετέρου να τους δείξει πώς να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

Γλωσσάρι

Σύγκριση μεταξύ των χωρών 

Πώς να κατεβάσετε την εφαρμογή του Dreamy για τα κινητά τηλέφωνα. Πως να χρησιμοποιήσετε τη Διαδικτυακή πύλη του Dreamy m- Learning. 

FAQ (Συχνές ερωτήσεις)

Πρακτικές συμβουλές, τακτικές για την επιτυχή συμμετοχή στις ψηφιακές αγορές και στις κοινότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και πώς να τις ξεπεράσουν

Ιστορίες επιτυχίας γυναικών που είναι  μικροεπιχειρηματίες

 

bottom of page