top of page

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DREAMY m-LEARNING

​Σύμφωνα με τη Eurostat (2017) το 35% των ενηλίκων με το χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κινδύνευε το 2014 από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι πιθανότερο να ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού συγκριτικά με άνδρες αντίστοιχου μορφωτικού επιπέδου, διότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, τις οδηγούν στον αποκλεισμό τους από την πλήρη συμμετοχή σε όλους τους τομείς της ζωής. Επίσης, το γεγονός ότι τη φροντίδα του νοικοκυριού την επωμίζονται κατά κύριο λόγο οι γυναίκες αποτελεί ένα ακόμα αίτιο του αποκλεισμού που υφίστανται. Οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές είναι άνεργες ή άεργες, είτε εργάζονται ως ιδιαίτερα χαμηλά αμειβόμενες, είτε σε επισφαλή θέση εργασίας ή σε ακούσια εργασία με μερική απασχόληση.

​Πολλές από τις γυναίκες αυτές με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο ανεξαρτήτως του αν εργάζονται, ασχολούνται με τη χειροτεχνία. Παρότι σήμερα τα προϊόντα χειροτεχνίας έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές δε γνωρίζουν την πραγματική αξία των προϊόντων τους ή πώς να αξιοποιήσουν την τέχνη τους επιχειρηματικά. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των γυναικών αυτών αδράττουν την ευκαιρία να έχουν ένα τακτικό εισόδημα χάρη στο πολύτιμο αυτό ταλέντο τους. Αυτά τα χειροτεχνήματα άλλοτε παράγονται για χρήση από την οικογένεια και άλλοτε πωλούνται με σκοπό τη δημιουργία εισοδήματος, κυρίως σε τοπικά παζάρια στους γείτονες ή σε τοπικούς πελάτες. Συνεπώς οι συγκεκριμένες γυναίκες, έχουν ήδη δεξιότητες που παραμένουν αναξιοποίητες οικονομικά.

Η παρούσα κατάστασή τους μπορεί να βελτιωθεί μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων που θα τις καθοδηγήσει στο να αξιοποιήσουν εμπορικά τα χειροτεχνήματά τους. Σχετικά με αυτό, τα τελευταία χρόνια, η εκμάθηση μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα κινητά τηλέφωνα και γενικότερα οι φορητές συσκευές έχουν μεγάλες δυνατότητες διεύρυνσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων και μπορούν να υποστηρίξουν τους ενήλικες για ευκαιρίες τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.

Παρόλο που τα προγράμματα εκμάθησης μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων φορητών συσκευών είναι γενικά κατάλληλα ως προς την περιγραφή των μαθημάτων, των εξετάσεων, των μηνυμάτων, των σεναρίων μαθήματος κτλ. που σχεδιάζονται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, δεν επαρκούν για την υποστήριξη των αναγκών των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτό συνήθως απορρέει από την πεποίθηση ότι η εκμάθηση μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων φορητών συσκευών δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπους με το προφίλ που περιγράψαμε παραπάνω. Ωστόσο, οι σημερινές εξελίξεις επιτάσσουν την αλλαγή αυτής της προκατάληψης. Εξάλλου, στις μέρες μας τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι πια προνόμιο όσον ανήκουν σε εξέχουσα κοινωνική θέση, αλλά είναι προσιτά σε όλους και επιπλέον καθίστανται αναγκαία για τους ενήλικες ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και εισοδήματος. Με άλλα λόγια, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) δεν είναι πια δυσεύρετα, ούτε αποτελούν προϊόντα πολυτελείας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντικαθιστούν τα απλά κινητά τους τηλέφωνα με αυτά. Στην Τουρκία για παράδειγμα, σύμφωνα με το TURKSTAT, το 2016 το 96.9% των νοικοκυριών είχε κινητό τηλέφωνο (συμπεριλαμβανομένων και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων). Επίσης, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Αξιολόγησης της IAT, 9 από τα 10 κινητά τηλέφωνα που πωλούνται στην Τουρκία είναι έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Επομένως, σήμερα, η βασική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών υποδομών για την αξιολόγηση και διάδοση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στην εκπαίδευση.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η ομάδα-στόχος μας αποτελείται από γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και οι οποίες φτιάχνουν τα χειροτεχνήματά τους στο σπίτι τους. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι γυναίκες αυτές αποκτώντας ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να πουλήσουν τα χειροτεχνήματά τους στις ψηφιακές αγορές, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δημιουργήσαμε μία απλή πλατφόρμα λογισμικού για smartphones με λειτουργικό iOS και Android. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες για το εκπαιδευτικό υλικό της (Multi Language Platform), έτσι ώστε να έχουν οι χρήστες πρόσβαση στο περιεχόμενο, το οποίο ταυτόχρονα είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο ( Web Interface ). Η συγκεκριμένη εφαρμογή είναι πλήρως λειτουργική και δοκιμασμένη να μπορεί να μεταφορτωθεί από τις ανοιχτές πλατφόρμες, από σταθερό υπολογιστή.

Επιπλέον, η πλατφόρμα του Dreamy m- Learning αναπτύχθηκε από μια έμπειρη ομάδα και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο και εύκολο στη χρήση πρόγραμμα, που βασίζεται στην αρχή της «μάθησης μέσω πρακτικής εξάσκησης» για τις γυναίκες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια απλή και περιεκτική εισαγωγή στα θέματα και μπορεί να προσαρμοστεί στο ρυθμό μάθησης του χρήστη. Η πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα είναι πανεύκολη, με ένα απλό «πάτημα» πάνω στην εκάστοτε θεματική ενότητα. Οι χρήστες πρέπει μόνο να «ακολουθήσουν τις οδηγίες». Ακολουθώντας τις οδηγίες βήμα προς βήμα, θα κατανοήσουν με σαφήνεια κάθε βασικό βήμα για τις απαραίτητες πληροφορίες που ψάχνουν. Για παράδειγμα, για να «δημιουργήσετε» και να «στείλετε» ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνεται μια απλή οδηγία (όπως: Βήμα 1, Βήμα 2 κτλ.). Οι κύριες σελίδες βρίσκονται επίσης στο πρόγραμμα όπου η γυναίκα θα ακολουθήσει τις απαιτούμενες οδηγίες. Κατά τη διάρκεια της εκμάθησης αυτής, οι γυναίκες θα αισθανθούν περισσότερη εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και θα μάθουν κάνοντάς το. Σύμφωνα με τον Malcolm Knowles (1984), έναν από τους πρωτοπόρους των θεωριών για την εκπαίδευση ενηλίκων, οι ενήλικες μαθαίνουν μέσω της πράξης. Η αποτελεσματική διδασκαλία επικεντρώνεται σε εργασίες που οι ενήλικες μπορούν να κάνουν και όχι στη μέθοδο της απομνημόνευσης του περιεχομένου.

Η εκπαιδευτική ενότητα αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος έχει αναπτυχθεί με την ανταλλαγή εμπειριών της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και συνέβαλε στην αξιοποίηση του ανενεργού ανθρώπινου κεφαλαίου της ΕΕ με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η ίδια άποψη αντικατοπτρίζεται στο Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ανανεωμένης Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπου η διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες.

contact
bottom of page