PROJEKT DREAMY m-LEARNING

​Według danych Eurostatu (2017), 35% osób dorosłych o wykształceniu poniżej średnim niepełnym, były zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 2014 roku. Słabo wykształconych kobiet częściej niż mężczyzn dotyka problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, ponieważ bariery, jakie napotykają prowadzą do wykluczenia w wielu obszarach życia. Z innych powodów, należy wymienić fakt, że obowiązek prowadzenia domu i opieki nad dziećmi, spoczywa głównie na kobietach, w związku, z czym wiele z nich pozostaje bez zatrudnienia, lub zgadza się na nisko płatną pracę, często na nie pełen etat.

​Wiele z tych słabo wykształconych kobiet, zatrudnionych bądź nie, zajmuje się rękodziełem. Pomimo tego, że obecnie, wyroby te stają się coraz bardziej wartościowe, kobiety te często nie zdają sobie z tego sprawy i nie potrafią czerpać realnych zysków ze swoich umiejętności. Jedynie niewielki procent kobiet potrafi wykorzystać swój talent do uzyskania regularnego dochodu. Wyroby te, czasem robione dla potrzeb własnych a czasem dla zysku, z reguły sprzedawane są na lokalnych bazarach. Posiadają, więc już pewne umiejętności niewykorzystane lub nieodpowiednio wykorzystane, w sensie ekonomicznym.

​Ich obecną pozycję można poprawić poprzez wdrożenie kompleksowego programu, który poprowadzi je przez proces oceny swojego rękodzieła.  W związku z tym, w ostatnich latach, nauczanie za pomocą urządzeń mobilnych, stało się popularnym rozwiązaniem w obszarze edukacji osób dorosłych. Urządzenia mobilne, mają duży potencjał w zwiększaniu dostępu do nauki przez osoby dorosłe i wspieraniu ich w  zwiększaniu kompetencji w drodze kształcenia formalnego i nieformalnego.

​Jakkolwiek kursy m-learning są efektywne w przypadku dostarczania informacji, planów lekcji, egzaminów czy wiadomości i rozwijaniu różnych umiejętności, ale zwykle nie są dostosowane do potrzeb osób o niskim wykształceniu. Prawdopodobnie wynika to z przeświadczenia, że m-learning nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób słabo wykształconych. Niemniej jednak, współczesna sytuacja wymaga zmiany tego podejścia. Obecnie, urządzenia mobilne nie są już symbolem statusu, a stały się dostępne dla wszystkich. Podobnie smartfony nie są już czymś wyjątkowym i co raz częściej stanowią podstawowe urządzenie mobilne. Dla przykładu, w Turcji, według danych TURKSTAT 96.9% gospodarstw domowych było w posiadaniu urządzenia mobilnego (w tym smartfonów) w 2016. Również, zgodnie z raportem IAT, z 2016 roku, 9 na 10 wszystkich telefonów mobilnych to smartfony. W związku z tym, podstawowym podejściem dzisiaj, powinien być rozwój systemów edukacji pod kątem wykorzystania urządzeń mobilnych w kształceniu.

 

​W oparciu o te dane, skierowaliśmy projekt do słabo wykształconych kobiet, które zajmują się tworzeniem rękodzieła w domu. Celem projektu jest pomoc w zdobyciu umiejętności przedsiębiorczych i cyfrowych, ułatwiających sprzedaż ich produktów za pośrednictwem smartfonów. Aby osiągnąć ten cel utworzyliśmy wielojęzyczną aplikację mobilną na iOS i Android, której treści są zamieszczone również na platformie e-learningowej. Podczas trwania projektu i po jego zakończeniu, aplikacja mobilna będzie w pełni funkcjonalna i testowana, do pobrania na wielu otwartych platformach. ( Web Interface )

​Platforma Dreamy m-learning została opracowana przez grupę doświadczonych specjalistów i zawiera innowacyjny i łatwy w użyciu program, opierający się na zasadzie „uczenia się poprzez praktykę” i dostosowany do potrzeb słabo wykształconych kobiet. Każdy moduł zawiera odpowiednie wprowadzenie do tematu. Dostęp do danego tematu można uzyskać po naciśnięciu odpowiedniego przycisku z nazwą wybranego zagadnienia. Użytkownicy będą kierować się „prostymi instrukcjami”. Postępując krok po kroku, zgodnie z instrukcją, zrozumieją sposób dostępu do poszczególnych elementów. Na przykład, w „utworzeniu” czy „wysłaniu” wiadomości pomoże prosta instrukcja (Krok 1, Krok 2, itd.). Podczas nauki, kobiety poczują się pewniej i będą uczyć się poprzez praktykę. Malcolm Knowles (1984), jeden z pionierów teorii uczenia się osób dorosłych twierdzi, że skuteczna instrukcja koncentruje się na zadaniach, które osoba dorosła potrafi zrealizować, a nie na zapamiętaniu określonych treści.

​Moduł szkoleniowy projektu został opracowany w wyniku dzielenia się doświadczeniami krajów UE w zakresie edukacji osób dorosłych i przyczyni się do rozwoju ich kompetencji cyfrowych. To samo stanowisko znajduje odzwierciedlenie w rezolucji Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie kształcenia osób dorosłych, w której wykorzystywanie potencjału TIK w kształceniu dorosłych jest jednym z pięciu priorytetów.

 

 

 “Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and

Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein”

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now