top of page

 

PROJEKT DREAMY m-LEARNING

​Według danych Eurostatu (2017), 35% osób dorosłych o wykształceniu poniżej średnim niepełnym, były zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 2014 roku. Słabo wykształconych kobiet częściej niż mężczyzn dotyka problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, ponieważ bariery, jakie napotykają prowadzą do wykluczenia w wielu obszarach życia. Z innych powodów, należy wymienić fakt, że obowiązek prowadzenia domu i opieki nad dziećmi, spoczywa głównie na kobietach, w związku, z czym wiele z nich pozostaje bez zatrudnienia, lub zgadza się na nisko płatną pracę, często na nie pełen etat.

​Wiele z tych słabo wykształconych kobiet, zatrudnionych bądź nie, zajmuje się rękodziełem. Pomimo tego, że obecnie, wyroby te stają się coraz bardziej wartościowe, kobiety te często nie zdają sobie z tego sprawy i nie potrafią czerpać realnych zysków ze swoich umiejętności. Jedynie niewielki procent kobiet potrafi wykorzystać swój talent do uzyskania regularnego dochodu. Wyroby te, czasem robione dla potrzeb własnych a czasem dla zysku, z reguły sprzedawane są na lokalnych bazarach. Posiadają, więc już pewne umiejętności niewykorzystane lub nieodpowiednio wykorzystane, w sensie ekonomicznym.

​Ich obecną pozycję można poprawić poprzez wdrożenie kompleksowego programu, który poprowadzi je przez proces oceny swojego rękodzieła.  W związku z tym, w ostatnich latach, nauczanie za pomocą urządzeń mobilnych, stało się popularnym rozwiązaniem w obszarze edukacji osób dorosłych. Urządzenia mobilne, mają duży potencjał w zwiększaniu dostępu do nauki przez osoby dorosłe i wspieraniu ich w  zwiększaniu kompetencji w drodze kształcenia formalnego i nieformalnego.

​Jakkolwiek kursy m-learning są efektywne w przypadku dostarczania informacji, planów lekcji, egzaminów czy wiadomości i rozwijaniu różnych umiejętności, ale zwykle nie są dostosowane do potrzeb osób o niskim wykształceniu. Prawdopodobnie wynika to z przeświadczenia, że m-learning nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób słabo wykształconych. Niemniej jednak, współczesna sytuacja wymaga zmiany tego podejścia. Obecnie, urządzenia mobilne nie są już symbolem statusu, a stały się dostępne dla wszystkich. Podobnie smartfony nie są już czymś wyjątkowym i co raz częściej stanowią podstawowe urządzenie mobilne. Dla przykładu, w Turcji, według danych TURKSTAT 96.9% gospodarstw domowych było w posiadaniu urządzenia mobilnego (w tym smartfonów) w 2016. Również, zgodnie z raportem IAT, z 2016 roku, 9 na 10 wszystkich telefonów mobilnych to smartfony. W związku z tym, podstawowym podejściem dzisiaj, powinien być rozwój systemów edukacji pod kątem wykorzystania urządzeń mobilnych w kształceniu.

 

​W oparciu o te dane, skierowaliśmy projekt do słabo wykształconych kobiet, które zajmują się tworzeniem rękodzieła w domu. Celem projektu jest pomoc w zdobyciu umiejętności przedsiębiorczych i cyfrowych, ułatwiających sprzedaż ich produktów za pośrednictwem smartfonów. Aby osiągnąć ten cel utworzyliśmy wielojęzyczną aplikację mobilną na iOS i Android, której treści są zamieszczone również na platformie e-learningowej. Podczas trwania projektu i po jego zakończeniu, aplikacja mobilna będzie w pełni funkcjonalna i testowana, do pobrania na wielu otwartych platformach. ( Web Interface )

​Platforma Dreamy m-learning została opracowana przez grupę doświadczonych specjalistów i zawiera innowacyjny i łatwy w użyciu program, opierający się na zasadzie „uczenia się poprzez praktykę” i dostosowany do potrzeb słabo wykształconych kobiet. Każdy moduł zawiera odpowiednie wprowadzenie do tematu. Dostęp do danego tematu można uzyskać po naciśnięciu odpowiedniego przycisku z nazwą wybranego zagadnienia. Użytkownicy będą kierować się „prostymi instrukcjami”. Postępując krok po kroku, zgodnie z instrukcją, zrozumieją sposób dostępu do poszczególnych elementów. Na przykład, w „utworzeniu” czy „wysłaniu” wiadomości pomoże prosta instrukcja (Krok 1, Krok 2, itd.). Podczas nauki, kobiety poczują się pewniej i będą uczyć się poprzez praktykę. Malcolm Knowles (1984), jeden z pionierów teorii uczenia się osób dorosłych twierdzi, że skuteczna instrukcja koncentruje się na zadaniach, które osoba dorosła potrafi zrealizować, a nie na zapamiętaniu określonych treści.

​Moduł szkoleniowy projektu został opracowany w wyniku dzielenia się doświadczeniami krajów UE w zakresie edukacji osób dorosłych i przyczyni się do rozwoju ich kompetencji cyfrowych. To samo stanowisko znajduje odzwierciedlenie w rezolucji Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy w zakresie kształcenia osób dorosłych, w której wykorzystywanie potencjału TIK w kształceniu dorosłych jest jednym z pięciu priorytetów.

 

r18.png
contact
bottom of page