top of page

 

PROJEKT DREAMY m-LEARNING

Po podatkih Eurostata (2017) je bilo v letu 2014 35% odraslih s poklicno izobrazbo podvrženih revščini in socialni izključenosti. Nizko izobražene ženske so tej situaciji še bolj izpostavljene kot moški, zaradi ne dovoljšnjega vključevanja žensk v družbeno okolje, na vseh področjih. Med drugim je dejstvo tudi to, da so gospodinjske in negovalne naloge še vedno v domeni žensk, ki so nezaposlene ali delajo za zelo nizko plačilo s skrajšanim delovnim časom in nizko varnostjo zaposlitve.

Mnoge od žensk, ki imajo nizko izobrazbo in so zaposlene ali ne, izdelujejo razne ročne izdelke. Čeprav danes ti izdelki postajajo vse bolj cenjeni v očeh kupca, se te ženske tega dejstva ne zavedajo in ne izkoristijo komercialnega potenciala teh storitev. Le majhen delež teh žensk najde priložnost za ustvarjanje stalnega dohodka s svojim dragocenim talentom. Ti dragoceni, ročno izdelani izdelki so zaradi vpetosti ženske v družinsko življenje, pogosto ponujeni le lokalni skupnosti. Tako te ženske ne morejo izkoristiti vsega gospodarsko-ekonomskega potenciala, ki ga imajo.

Njihove sedanje razmere je mogoče izboljšati z razširjenim programom, ki jih bo vodil skozi izobraževanje, za boljšo ekonomsko trženje njihove obrti. V zadnjih letih se na področju izobraževanja odraslih močno uveljavlja mobilno učenje. Mobilne naprave imajo velik potencial tudi pri izobraževanju odraslih in lahko nudijo podporo odraslim pri formalnem in neformalnem izobraževanju.

Čeprav so programi mobilenga učenja na splošno primerni za upravljanje vsebine učne snovi, učnih načrtov, izpitov, sporočil itd., pripomorejo tudi pri razvijanju nekaterih spretnosti. Ne zasledimo pa jih pri podpori potreb nizkokvalificiranih ljudi. To običajno izhaja iz prepričanja, da mobilno učenje ni primerno za ljudi v takih razmerah. Toda današnji dogodki zahtevajo spremembo te perspektive. Danes mobilni telefoni niso več simbol višjega družbenega statusa, vendar postajajo nujni pripomoček za odrasle na vsakodnevni ravni. Tudi pametni telefoni niso več posebnost, saj smo priča množičnemu premiku uporabe telefona na t.i. pametne telofone. Na primer, v Turčiji, po podatkih družbe TURKSTAT, je v letu 2016 96,9% gospodinjstev (vključno s pametnimi telefoni) imelo mobilni telefon. Tudi, kot je navedeno v ocenjevalnem poročilu IAT leta 2016, je 9 od 10 mobilnih telefonov, ki se prodajo v Turčiji, “pametnih”. Zato danes lahko ustrezno razvijamo izobraževalne koncepte za širšo populacijo tudi z uporabo pametnih mobilnih telefonov.

Na osnovi teh dejstev, so naša ciljna skupina nizko izobražene, prikrajšane ženske, ki izvajajo rokodelsko obrt iz svojega doma. Naš cilj je pomagati tem ženskam, pri pridobivanju digitalnih in podjetniških spretnosti, za učinkovito prodajo njihovih izdelkov, s pomočjo pametnih telefonov na digitalnih trgih. V skladu s ciljem, smo izdelali preprosto programsko platformo, ki je prirejena za aplikacije pametnih telefonov, kot sta: iOS in Android. Mobilna, več-jezikovna platforma omogoča uporabnikom primerno vsebino, hkrati pa je dostopna tudi preko spleta ( Spletni vmesnik ). Ta mobilna aplikacija je popolnoma funkcionalna in preizkušena, tako da jo je mogoče presneti z prosto-dostopne platforme.

Izobraževalno platformo Dreamy m- Learning je razvila izkušena ekipa in vključuje inovativen, enostaven in izčrpen program, ki temelji na principu "učenja med vadbo" za nizko izobražene ženske. Vsak modul vsebuje preprost in samoumeven vpogled v teme. Dostop je omogočen do informacij o vsaki temi s klikom na ime posamezne teme. Ženske lahko le sledijo navodilom in s tem pridobijo jasno razumevanje vsakega potrebnega koraka za njihove informacije. Na primer za "ustvariti" in "poslati" e-pošto, so podana preprosta navodila (kot je korak 1, korak 2 itd.). Slike pomembnih strani in označb so prikazane v programu z navodili, da bo ženska lahko opravila potrebne korake. Med tem učenjem, se bodo ženske počutile bolj samozavestne in navdušene nad tem, kar bodo počele. Po mnenju Malcolma Knowlesa (1984), enega od pionirjev teorij o učenju odraslih, se odrasli učinkovito učijo z delom pri čemer se morajo navodila osredotočati na naloge, ki jih lahko odrasli opravljajo in ne na pomnjenje vsebine.

Modul za usposabljanje tega projekta je bil razvit z izmenjavo izkušenj EU na področju izobraževanja odraslih in prispeva k neizkoriščenemu človeškemu kapitalu v EU, z razvijanjem digitalnih veščin. Enako stališče je izraženo v resoluciji sveta o prenovljeni evropski strategiji za izobraževanje odraslih, kjer je izkoriščanje potenciala IKT v izobraževanju odraslih ena od petih prednostnih nalog.

r13.png
contact
bottom of page