top of page

SEZNAM PARTNERJEV

Afyonkarahisar Business Women’s Association (AFIKAD) je neprofitno združenje, ustanovljeno 30. novembra 2015, na pobudo 10 podjetniških žensk različnih poklicev so članice odbora ženske podjetniške zbornice Afyonkarahisar. Združenje ima do zdaj 30 članov in je bilo ustanovljeno iz potrebe, da se tudi nevladna organizacija bori za pravice prikrajšanih in delavnih žensk v Afyonkarahisarju.Glavna naloga AFIKAD-a je vzpostaviti stik s prikrajšanimi ženskami, ki so zgodaj zapustile šolo ali so zaradi svojih družinskih dolžnosti delale za zelo nizka plačila ali pa so bile invalidne ali socialno neaktivne. Združenje pomaga tem ženskam pri izobraževanju in jih podpira pri razvijanju njihovih življenjskih standardov, socializaciji in delovnih razmerjih. Cilj AFIKAD-a je tudi povečati številnost in kakovost žensk v poslovnem svetu v Afyonkarahisarju. Ženskam, ki so si ustvarile lastno podjetje ali le razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja ali so zaposlene v katerem koli zasebnem sektorju ali javnem sektorju, želimo zagotoviti priložnosti, da se bodo lahko osebnostno razvijale in profesionalno rastle. Pri tem jim bomo pomagale z vodenjem, izobraževanjem, s pomočjo pri mreženju, rešitvami za njihove sektorske težave, organiziranju dejavnosti, kot so: usposabljanje, seminarji in konference. S tem bomo povečali ozaveščenost o zaposlovanju, jim ponudili mentorske storitve in nacionalno priznanje. AFIKAD bo služil ženskam v naši pokrajini z izvajanjem trajnostnih dejavnosti v sodelovanju z javnim sektorjem, zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in univerzami.Prvi projekt AFIKAD-a je bil "Mati in otrok z roko v roki v delovnem okolju" za mlade s posebnimi potrebami in njihove psihološko deformirane, zaposlene matere. Projekt je bil sprejet s strani oddelka za združenja pri ministrstvu za notranje zadeve republike Turčije, v katerem je bilo devet uradnih partnerjev, med njimi tudi: guverner Afyonkarahisarja, občina Afyonkarahisar, Agencije za zaposlovanje Afyonkarahisarja, KOSGEB, trgovinska in industrijska zbornice Afyonkarahisar, blagovne borze Afyonkarahisar, zveze zavarovalnih agencij Afyonkarahisarjeve (AFSAD), Afyonkarahisar Canyetkin posebni izobraževalno-rehabilitacijski center in Ameriški jezikovni tečaji. Usposabljanje in dejavnosti, ki so bile v tem projektu namenjene 120 prikrajšanim ženskam, so bila: praktično podjetništvo, osnovno znanje angleščine, osnovno računalniško znanje, pletenje, gospodinjstvo, osnovna merila, spretnost elementarne dikcije, kuhanje, osnovno čakalno osebje, zavarovalni seminarji in seminarji za socialno integracijo.

 

Family and Social Policies Directorate of Afyonkarahisar je eden izmed 81 direktoratov turškega ministrstva za družino in socialne politike in je neprofitni javni organ. Imamo 11 oddelkov, ki služijo za oskrbo starejših, otrok in žensk v Afyonkarahisarju. V teh 11 oddlekih deluje skupaj 500 delavcev. Med temi so še zaposleni psihologi, socialni delavci, strokovnjaki za razvoj otrok, odvetniki, medicinske sestre, fizioterapevti, gluhi jezikovni terapevti in raziskovalci.

V našem direktoratu imamo Oddelek za žensko pomoč, ki pomagajo ženskam, ki so se prijavile na naš oddelek, po socialnih, fikoloških, ekonomskih in pravnih načinih. Odvetniki, psihologi in drugi strokovnjaki nudijo svetovalne storitve tem zapostavljenim ženskam, odvisno od vrste problema žensk. Naši finančni strokovnjaki na primer svetujejo o neplačanih gospodarskih sredstvih za ženske v finančnih težavah. V Afyonkarahisarjevem zavetišču, ki je povezano z upravljanjem, se ženskam, ki so žrtve fizičnega, spolnega, psihološkega ali gospodarskega nasilja brez diskriminacije in upoštevajo samo deklaracijo žensk, nudijo pravne usluge.Sprejeti so bili previdnostni ukrepi za zagotovitev zasebnosti in varnosti ženskega zavetja in storitev v ustreznih prostorih, da ima vsaka soba prostor za vsako družino. V zavetiščih žensk se prouči in razreši spor med družino ali možem, ob pomoči ustreznih institucij, ki ustrezajo njihovim potrebam. Te institucije lahko sprejmejo varnostne ukrepe, svetujejo in nudijo psihološko, pravno in zdravstveno podporo, začasno finančno pomoč, pripravništvo, timsko delo, štipendijo za otroke, družabne, umetniške in športne dejavnosti.Poleg tega se ženskam in njihovim otrokom, ki ostanejo v zavetiščih za ženske, preskrbi oblačila in stroške izobraževanja iz proračuna ministrstva. Glede na različne probleme, ki se izpostavijo, se jih rešuje z dobro discipliniranim timskim delom in razumevanjem.

Povzetek naših glavnih nalog:
- Usklajevanje skupnih dejavnosti za prikrajšane skupine v družbi
- Usklajevanje določanja politik in strategij za preprečevanje diskriminacije žensk in pravic žensk
- Socialne oskrba za ženske in usklajevanje ter povezovanje javnih organov in prostovoljnih združenj za te storitve.

Univerza Ankara Haci Bayram Veli je nastala iz Univerze Gazi, ki je bila ustanovljena leta 1926 in je ena od prvih izobraževalnih ustanov v Turčiji. Univerza AHBV, ustanovljena 18. maja 2018, skladno z Zakonom  o visokem šolstvu  št. 7141, nadaljuje svoje dejavnosti s svojimi 93-letnimi izkušnjami v izobraževanju ter zagotavlja močno akademsko osebje in fizično infrastrukturo. Danes je univerza AHBV z devetimi fakultetami, tremi visokošolskim strokovnimi šolami, tremi višjimi šolami in enim konzervatorijem ena od najbolj izkušenih in najmlajših visokošolskih ustanov v Turčiji.

 

ORKON je mednarodna organizacija za inženiring, usposabljanje, svetovanje in oblikovanje projektov v Turčiji. Ima tri glavne oddelke, ki se ukvarjajo z načrtovanjem projektov. Njena enota za evropske projekte obravnava projekte evropskega poklicnega usposabljanja. Uporablja in združuje svoje inženirske izkušnje v projektih Evropske unije in ve, da je udeležba v vseživljenjskem učenju odlična naložba za prihodnji razvoj izobraževanja, zato si ORKON zelo prizadeva zagotoviti kakovostne storitve v celotnem partnerstvu, prenosu in razvoju inovacij in projektov Erasmus Plus. ORKON je zelo dejaven ključni akter pri upravljanju in usklajevanju evropskih projektov ter ima veliko izkušenj iz dokumentacije projektov, izvaja evropske projekte in upravlja konzorcij, ki izpolnjuje cilje projekta.PODROČJA DEJAVNOSTI

ORKON nudi visoko kakovostne standarde v nacionalnih in mednarodnih projektih na naslednjih področjih:
• Priprava modulov e-učenja za usposabljanje,
• Določitev izobraževalnih tečajev,
• Izdelava spletne strani in ureditev socialnih medijev,
• Usposabljanje
• Izvajanje projektov Evropske unije,
• Projekti Erasmus +,
• Projekti Evropske unije: Leonardo da Vinci
• Programi Evropske unije Horizon 2020
• Projekti Evropske unije Eureka

 

IDEC je svetovalna družba za usposabljanje, ki se nahaja v Piraeusu v Grčiji. Njene dejavnosti obsegajo usposabljanje, svetovanje pri upravljanju, zagotavljanje kakovosti, vrednotenje in razvoj rešitev z IKT ,tako za zasebni kot za javni sektor. Stranke IDEC so MSP in večja grška podjetja iz različnih sektorjev. IDEC sodeluje z več kot 170 inštituti po Evropi in s približno 300 strokovnjaki na določenih področjih.

IDEC ima bogate izkušnje z izvajanjem evropskih projektov, bodisi kot koordinator ali kot partner iz različnih evropskih programov in pobud. Zadnjih 8 let se IDEC ukvarja s področjem zagotavljanja kakovosti pri usposabljanju in usklajuje projekte EQUAL, Quality.net in BEQUAL. Poleg tega ima IDEC tudi svetovalne izkušnje pri razvoju sistemov vodenja kakovosti v grških centrih za usposabljanje.IDEC organizira tečaje usposabljanja za učitelje in vodje usposabljanj, organizira študijske obiske in neformalne učne dejavnosti za učence v začetnem izobraževanju in usposabljanju ter nudi usposabljanje in delo za učence na področju poklicnega usposabljanja ljudi na trgu dela. Glavna strokovnega področja s katerim se IDEC ukvarja so: poslovno svetovanje, poslovni načrti, podjetništvo, MSP, upravljanje kakovosti, certificiranje, programska oprema in multimedijski razvoj, internetne aplikacije, učenje na daljavo, e-poslovanje, e‑poslovanje, telekomunikacije in omrežja. Na področju LLL ima IDEC dobre izkušnje z evropskimi politikami glede vseživljenjskega učenja, zlasti: EQF, ECVET, Europass, EQAVET, potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja ter v nacionalnih reformah sistemov izobraževanja in usposabljanja.Operativno in finančno upravljanje:

ZA izvajanje evropskih projektov ima IDEC poseben oddelek, specializiran za projekte mednarodnega sodelovanja. IDEC je uspešno sodeloval v številnih EU projektih in ima veliko izkušenj tako v operativnih zahtevah takih projektov kot tudi v programskih predpisih EU. Pridobljene projekte dodelimo posameznim osebam na podlagi njihovega strokovnega znanja in ves čas trajanja projekta sledimo projektu. Za finančno upravljanje projekta IDEC vodi sistematizirane računovodske evidence v celoti , ki omogočajo sledljivost in identifikacijo vseh stroškov in prihodkov, ustvarjenih na projektu. IDEC zaposluje tudi specializirane računovodje za notranje računovodske in revizijske postopke.

Certifikati in sistemi kakovosti:

IDEC je certificiran Center za vseživljenjsko učenje iz EOPPEP (grška nacionalna organizacija za potrjevanje kvalifikacij in poklicnega vodenja) z licenčnima številko: 2100223. Poleg tega ima IDEC certificiran sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001: 2008 v okviru " OBLIKOVANJE, RAZVIJANJE IN ZAGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVALNIH STORITEV, VKLJUČEVANJE PODJETIJ, RAZVIJANJE IN ORGANIZIRANJE POSTOPKOV, RAZVIJANJE PROGRAMSKIH IN SPLETNIH REŠITEV.” IDEC sodeluje in/ali se posveča svojim strankam (organizacijam, nevladnim organizacijam, univerzam ter malim in srednje velikim podjetjem), da sodelujejo v evropskih projektih, z namenom, da bi razširili svoje dejavnosti. IDEC je kot podjetje za usposabljanje in poslovno svetovanje zelo aktivno tudi na področju podjetništva za mlade in odrasle ter posebej za ženske.

V IDEC so med drugim izvajali tudi naslednje pobude:

  • NET 31 REM: Ustanovitev evropske mreže v 31 državah za vključevanje načela enakosti spolov.

  • Defeminizacija revščine: mešani program usposabljanja, ki vključuje spletno in razredno učno gradivo, primeren za pismene, vendar v večini primerov pomanjkljivo izobražene podjetnike in kandidate za podjetnike, katerih cilj je bil doseči predvsem žensko populacijo (% 75 žensk, 25% moških).

  • TEMPO: Program ženskega odprtega in oddaljenega učenja za oblikovanje samostojnih podjetij z neko obrtjo.

  • UPDATE for Technology Education (FP6 - Znanost in družba): Evropski raziskovalni program “UPDATE” izboljšuje poučevanje naravoslovja in tehnologije v Evropi z zagotavljanjem najboljših praks in novega učnega gradiva za privabljanje večjega števila mladih, zlasti deklet, v tehnologijo.

  • KNOWMAKERS: Upravljanje znanja v MSP.

  • EURO-SME’S: Elektronsko poslovanje v okviru nadnacionalnih mrež malih in srednje velikih podjetij, kot prispevka k nadaljnjemu izobraževanju, tehničnemu napredku in zaposlovanju.

  • QMS (Usposabljanje za sisteme vodenja kakovosti v MSP): Usposabljanje o ISO-9001, usmerjenih v posebne sektorje v MSP.

  • VITA - Virtualno učenje za upravljanje uspešnih MSP v Evropi: predstavlja inovativen pristop za učenje in prakso kompetenc za podjetništvo in poslovno upravljanje, ki temelji na rezultatih različnih projektov o strategijah za web 2.0 in virtualizacijo.

IDEC podjetje lahko pripomore k kakovosti EU projektov tudi zato, ker aktivno sodeluje tako z Združenjem delodajalcev (npr. Združenje samostojnih podjetnikov in d.o.o.-jev - 3000 članov) kot tudi z Združenjem delavcev (npr. OBES - Zveza industrijskih delavskih združenj).

 

UNIVERZA V LJUBLJANI (UL) izvaja in spodbuja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter si prizadeva za odličnost, najvišjo kakovost in najvišja etična merila na vseh znanstvenih področjih. UL je organizirana na več kot 20 fakultetah s približno 1600 zaposlenimi, UL pa je uvrščena med 500 najboljših univerz na svetu po ARWU Shanghai, Times THES-QS in WEBOMETRICS. Pedagoška fakulteta, Univerze v Ljubljani izobražuje in usposablja učitelje in druge strokovne delavce na področju izobraževanja. Usposablja izobraževalne strokovnjake, od predšolskih in osnovnih učiteljev do učiteljev, ki so specialisti za poučevanje dveh predmetov ali predmetov v osnovni šoli, pa tudi v nižji in srednji šoli. Oddelek za fiziko in tehnološko se v delu osredotoča na izobraževanje in usposabljanje bodočih učiteljev predmetov znanosti in tehnologije. Oddelek je poleg pedagoškega dela aktivno vključen v raziskovanje in razvoj izobraževalnih tehnologij, učenje in poučevanje metod in učnih oblik, oblikovanje novih učnih okolij itd. Oddelek razvija tudi zeleno pedagogiko v okviru Pedagoške fakultete na UL, ki je dobila nagrado in pridobila naziv ECO fakulteta.

 

GUIMEL: Namen podjetja je spodbujanje socialne in poklicne vključenosti ljudi z različnimi ozadji tako v Franciji kot tudi na evropski in mednarodni ravni. Pomembnejše naloge so: izboljšanje in usklajevanje znanj, razvoj interakcije med mednarodnimi institucijami, javnih in zasebnih podjetij, spodbujanje poklicne mobilnosti, kot so dejavnosti inženiringa, usposabljanja, inovacij, svetovanja, prevajanja, organiziranja dogodkov in na splošno vseh finančnih, trgovinskih, industrijskih, vrednostnih papirjev in premoženja, ki so neposredno ali posredno povezani z zgoraj navedenim namenom ali kakršnimi koli podobnimi nameni.Cilj GUIMEL-a je razvoj avtonomije, krepitev moči, povečanje strokovnih in socialnih veščin. Güimel sodeluje tudi pri projektih EU, ki ustrezajo evropskim kvalifikacijskim vrednotam. Guimel ima močne sposobnosti za prepoznavanje prednosti, slabosti in težave, s katerimi se soočajo državljani pri poskusu, da bi se vključili v svojem socialnem okolju ter opredeliti svoje kompetence in sposobnosti, ki bi jih lahko uporabili zaizboljšanje socialne situacije. Na podlagi analiz, lokalnega okolja za zaposlovanje in socialno vključevanje, GUIMEL predlaga spremembo za upravičence v njihovem vsakdanjem življenju, da lažje premosti svoje težave in jim tako pomaga pri njihovem socialnem in poklicnem vključevanju. Prav tako zaposleni v podjetju Guimel delujejo tudi na področju izobraževanja, saj je velijo njih izobraženih na tem področju. Guimel ima tudi močno mrežo partnerjev, namenjenih organizacijam za socialno podporo in usposabljanje na lokalni in mednarodni ravni.

 

Danmar Computers je zasebno podjetje, ki zagotavlja poklicno usposabljanje na področju informacijske tehnologije ter razvija e-učenje in prilagojene IKT rešitve. Predvsem se ukvarja z: usposabljanjem, razvojem programov in gradiva za usposabljanje, svetovanjem, oblikovanjem spletnih strani in mobilnih aplikacij, spletnim oglaševanjem in s sistemi e‑učenja. Tehnično osebje ima kompetence iz razvijanja sodobnih spletnih in mobilnih aplikacij z uporabo baz podatkov, spletnih strežnikov in aplikacijskih strežnikov. To vključuje storitve v oblakih na strani strežnika in socialne storitve na strani ljudi. Danmar Computers je zasnoval in razvil sistem vodenja projektov – AdminProject, ki je trenutno edini tovrstni izdelek na trgu, namenjen upravljanju evropskih projektov.

Poleg izkušenj, povezanih z IT področjem, ima Danmar dolgoletne izkušnje na področju izobraževalnih programov Evropske unije, ki vključujejo: napredek, prenos inovacij, Erasmus, Leonardo da Vinci in Grundtvig partnerstva. Zaposleni v podjetju delajo v okviru raznih projektov na metodoloških raziskavah, izvajajo te raziskave, izdelajo poročila, oblikujejo učne načrte in gradiva za usposabljanje, ki so pogosto pripravljeni kot odgovor na potrebe konkretne skupine ljudi. Pomembno področje dejavnosti je tudi podjetniško izobraževanje. Kot naravno okolje delovanja podjetja Danmar Computers bi lahko določili IT sektor, za katerega podjetje pogosto ustvarja različna IT orodja, ki podpirajo projektne dejavnosti (spletne vprašalnike, interaktivne treninge, mobilne aplikacije ali internetne kampanje širjenja informacij).

Vse dejavnosti podjetja temeljijo na dobro uveljavljeni mreži sodelovanja z: domačimi in tujimi organizacijami za usposabljanje in svetovanje, šolami, univerzami, javnimi ustanovami in zasebnimi podjetji. Dejavnosti podjetja so usmerjene v različne ciljne skupine. Pomembna skupina ljudi so mladi, za katere se oblikujejo posebni programi usposabljanja. Posebno pozornost posvečamo tistim mladim, ki so prikrajšani, kar pogosto pomeni, da so brezposelni tako v izobraževanju ali usposabljanju (NEET).

Skratka, misija Danmarja spodbuja vseživljenjsko izobraževanje in zagotavlja enake možnosti dostopa do izobraževanja vsem, ki uporabljajo sodobno tehnologijo in z inovativnimi metodami usposabljanja.

bottom of page